Home

Copyright © All Rights Reserved

Pré Mediate

Voor sterk zakelijk samenwerk

Waarheid niet in het midden

Mediation is in veel gevallen een prima oplossing voor conflicten. Toch is het beter om conflicten voor te zijn. Het begrip mediation komt van 'mediatus', latijn voor middelen, of het verdelen in twee gelijke stukken. Pré Mediation werkt aan oplossingen vóór mediation: de oplossing ligt namelijk niet altijd in het midden.

Het doel: conflicten voorkomen voor ze ontstaan